Gamera vs. Jiger (1970)

Gamera vs. Jiger

General Information Director: Noriaki Yuasa Writer: Niisan Takahashi Cast: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Sanshiro Honoo, Junko Yashiro, and Kon Omura Composer: Shunsuke Kikuchi Release Date: 3/21/1970 MPAA Rating: Not Rated   Overview After a giant statue is removed from Wester Island, Jiger—a giant, reptilian kaiju who vaguely resembles a triceratops—begins wreaking havoc on […]

Gamera vs. Guiron (1969)

Gamera vs. Guiron

General Information Director: Yuasa Noriaki Writer: Takahashi Niisan Cast: Nobuhiro Kajima, Miyuki Akiyama, Chrystopher Murphy, Yuko Hamada, Eiji Funakoshi, Kon Omura, Hiroko Kai, Reiko Kasahara, Akira Natsuki, and Edith Hanson Composer: Shunsuke Kikuchi Release Date: 3/21/1969 MPAA Rating: Not Rated   Overview After discovering a flying saucer, friends Tom (Chrystopher Murphy) and Akio (Nobuhiro Kajima) […]

Gamera vs. Viras (1968)

Gamera vs. Viras

General Information Director: Yuasa Noriaki Writer: Takahashi Niisan Cast: Hongo Koujirou, Yaegaki Michiko, Atsumi Mari, Yashiro Junko, Kitahara Yoshirou, Natsuki Akira, Fujiyama Kouji, Hashimoto Chikara, Carl Craig Jr., Takatsuka Tooru, Gou Kenji, Takada Munehiko, Peter Williams, Nakahara Ken, Yamane Keiichiro, Mary Morris, and Wakayama Genzou Composer: Hirose Kenjirou Release Date: 3/20/1968 MPAA Rating: Not Rated […]

Gamera vs. Gyaos (1967)

Gamera vs. Gyaos

General Information Director: Noriaki Yuasa Writer: Niisan Takahashi Cast: Kojiro Hongo, Kichijiro Ueda, Reiko Kasahara, Naoyuki Abe, Taro Marui, Yukitaro Hotaru, Yoshiro Kitahara, Akira Natsuki, Kenji Oyama, Fujio Murakami, Koichi Ito, Teppei Endo, Shin Minatsu, Teruo Aragaki, Hiroko Nishi, and Mitsuko Takesato Composer: Tadashi Yamauchi Release Date: 3/15/1967 MPAA Rating: Not Rated   Overview Awakened […]

Gamera vs. Barugon (1966)

Gamera vs. Barugon

General Information Director: Tanaka Shigeo Writer: Takahashi Niisan Cast: Hongou Koujirou, Enami Kyouko, Hayakawa Yuuzou, Fujioka Takuya, Fujiyama Kouji, Natsuki Sho, Kitahara Yoshirou, Sugai Ichirou, Miake Bontarou, Houjou Jutarou, Wakamatsu Kazuko, Konno Yuka, Takamura Eiichi, Tani Kenichi, Itou Kouichi, Hoshi Hikaru, Abe Osamu, Osanai Jun, Hamaguchi Yoshihiro, Joe Ohara, Nakata Tsutomu, Moriya Yuuji, Kawashima Shinji, […]

Daikaiju Gamera (1965)

Daikaiju Gamera

General Information Director: Noriaki Yuasa Writer: Niisan Takahashi Cast: Eiji Funakoshi, Junichiro Yamashita, Michiko Sugata, Harumi Kiritachi, Yoshiro Kitahara, Bokuzen Hidari, Jun Hamamura, Jutaro Hojo, Yoshio Yoshida, Kenji Oyama, Jun Osanai, Koji Fujiyama, Ichigen Ohashi, Munehiko Takada, Kenichi Tani, Tsutomu Nakata, Yuji Moriya, Osamu Maruyama, Yoshiro Uchida, Toshio Maki, Kazuo Sumida, Rin Sugimori, Fumiko Murata, […]

The Abominable Snowman (1957)

The Abominable Snowman

General Information Director: Val Guest Writer: Nigel Kneale Cast: Forrest Tucker, Peter Cushing, Maureen Connell, Richard Wattis, Robert Brown, Michael Brill, Wolfe Morris, Arnold Marle, and Anthony Chin Composer: Humphrey Searle Release Date: 8/26/1957 MPAA Rating: Not Rated   Overview Against the wishes of his wife Helen (Maureen Connell), English botanist Dr. John Rollason (Peter […]

Santa Claus Conquers the Martians (1964)

Santa Claus Conquers the Martians

General Information Director: Nicholas Webster Writer: Glenville Mareth Cast: John Call, Leonard Hicks, Vincent Beck, Bill McCutcheon, Victor Stiles, Donna Conforti, Chris Month, Pia Zadora, Leila Martin, Charles Renn, James Cahill, Ned Wertimer, Doris Rich, Carl Don, Ivor Bodin, Al Nesor, Joe Elic, Jim Bishop, Lin Thurmond, Don Blair, Carl Don, Tony Ross, Scott Aronesty, […]

Godzilla vs. Destoroyah (1995)

Godzilla vs. Destoroyah

General Information Director: Takao Okawara Writer: Kazuki Ohmori Cast: Takuro Tatsumi, Yoko Ishino, Yasufumi Hayashi, Megumi Odaka, Sayaka Osawa, Saburo Shinoda, Akira Nakao, Masahiro Takashima, Momoko Kochi, Shigeru Koyama, Ronald Hoerr, Koichi Ueda, Takehiro Murata, Shelley Sweeney, Akihiko Hirata, Kenpachiro Satsuma, Ryo Hariya, and ‘Hurricane Ryu’ Hariken Composer: Akira Ifukube Release Date: 12/9/1995 MPAA Rating: […]

Godzilla vs. SpaceGodzilla (1994)

Godzilla vs. SpaceGodzilla

General Information Director: Kensho Yamashita Writer: Hiroshi Kashiwabara Cast: Megumi Odaka, Jun Hashizume, Zenkichi Yoneyama, Akira Emoto, Towako Yoshikawa, Yosuke Saito, Kenji Sahara, Akira Nakao, Koichi Ueda, Hoka Kinoshita, Ronald Hoerr, Ed Sardy, Tom Duran, Keiko Imamura, Sayaka Osawa, Kunihiro Matsumura, Kenpachiro Satsuma, Ryo Hariya, Wataru Fukuda, and Little Frankie Composer: Takayuki Hattori Release Date: […]